فارسی | English
( ورود )
 

UFS ايتا ليا :

از معتبرترين توليد کنندگان قلاويز وحديده در ايتاليا است. به لحاظ تنوع توليد وکيفيت محصولات ،  قابل رقابت با شرکتها مشهوری همچون GUHRING وTITEX ميباشد.اين شرکت علاوه بر محصولات جنرال با بکارگيری تکنولوژی مدرن ؛متالورژی پودر واستفاده از مواداوليه و روکش مناسب؛ قلاويزهای مخصوص جهت فلزات مختلف نظير نيکل،کبالت ، تيتانيوم ونيز انواع فولاد واستيل توليد کرده است که بعنوا ن مثا ل ميتوا ن به گري د GAL جهت قطعات آلومينيومی ؛ INOXجهت استيل وGGجهت چدن اشاره کرد.