فارسی | English
( ورود )
 

WEDEVAG سوئد:

اين شرکت از  سال ١٩٠۶  شروع به ساخت اولين ابزارهای Drilling نموده و جزء يکی از قديمی ترين و معتبر ترين شرکتهای  حال حاضر در توليد مته  می باشد . اين کمپانی دارای ٣ کارخانه در سوئد،آمريکا و آلمان بوده  و توانايی ساخت انواع مته های HSS  و HSS Coدرطولهای متفاوت را دارا می باشد.