فارسی | English
( ورود )
 

CORUN صربستان:

اين کمپانی توليد کننده اينسرت های الماس ( Cemented Carbide )و هلدرهای نگه دارنده بوده و با توجه به دانش فنی شرکتSANDVIK سوئد بنا شده است.علاوه براينسرتهای معمول تراشکاری، فرزکاری ، ريل تراشی، شيارزنی وگام زنی؛ اين مجموعه تکنولوژی توليد الماسهای CBN و PCDرا نيزدارا ميباشد.